Terug naar Werkwijze

Slaapoefentherapie

Slaapproblemen

Heeft u moeite met inslapen? Wordt u regelmatig wakker en lukt het moeizaam om weer in te slapen? Of bent u telkens te vroeg wakker met het gevoel niet uitgerust te zijn, met als gevolg slaperigheid en een vermoeid gevoel overdag?

In 9 behandelingen weer grip op uw slaap, goed slapen kunt u leren!
Slaapoefentherapie bij POH is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. 

24 uurs visie

Met een 24-uurs aanpak zoekt de slaapoefentherapeut samen met u, vanuit een positieve invalshoek naar oorzaken op biologisch, psychologische en sociaal vlak. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden uw onderliggende redenen van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De behandeling

Therapeutische gesprekken, met als doel de slaapproblemen helder te krijgen, deze te plaatsen binnen het 24 uursritme van dag- en nacht,  op te lossen of beter te hanteren.


Cognitieve gedragstherapie  insomnia(CTG-i) en Acceptance en Commitment Therapie (ACT) waardoor u meer inzicht krijgt over slapen en over uw gedachten, emoties en handelen omtrent slaap. En hoe daar beter mee om te gaan.


Oefentherapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspanning-, adem- en aandachtstraining leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.