Terug naar Werkwijze

Behandeltraject

Afspraak maken

Heeft u een verwijzing van uw arts of specialist dan kunt u een afspraak met ons maken. Ook zonder verwijzing is dit mogelijk (zie DTO). Dit kan telefonisch op telefoonnummer 0118-501815 of 06-51313545 of via het contactformulier.  Afhankelijk van uw eigen voorkeur voor een oefentherapeut, onze eigen aandachtsgebieden en dagen/tijden waarop u kunt komen wordt, een afspraak gepland. Het streven is om binnen een week een afspraak te maken zodat u zo snel mogelijk wordt geholpen.

 

Legitimatieplicht

Vanaf 1 juni 2009 moet u zich kunnen legitimeren bij alle zorgverleners. Ook wij zijn verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te gebruiken.
Brengt u dus bij uw eerste bezoek uw legitimatiebewijs mee.

 

Intake/screening/onderzoek

De eerste afspraak staat in het teken van de intake. De intake bestaat uit een vraaggesprek (anamnese), screening(alleen zonder verwijzing), een onderzoek en zo mogelijk al gericht advies of oefeningen waar u gelijk de komende week mee aan de slag kunt.

In de anamnese staat uw hulpvraag centraal. Er worden vragen gesteld die gericht zijn op uw dagelijks leven en eventuele beperkingen die u daarin ervaart ten gevolge van uw klachten. Het doel is dat aan het eind van het gesprek duidelijk is voor de oefentherapeut wat uw verwachtingen zijn en dat u weet wat oefentherapie voor u kan betekenen.

Bij het lichamelijk onderzoek wordt uitgegaan van de houding of beweging waarin u de meeste klachten ervaart. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe u staat of zit. Er wordt gekeken naar welke factoren binnen uw manier van bewegen uw klachten beïnvloeden, veroorzaken of in stand houden. Er wordt specifiek onderzoek gedaan  bijvoorbeeld naar de beweeglijkheid van uw wervelkolom, heupgewricht en/of de spierkracht en/of lengte van bepaalde spieren. We proberen u zoveel mogelijk te betrekken tijdens het onderzoek, zodat u weet waar eventueel u klacht vandaan komt en waarop de behandeling op gericht zal gaan worden

 

Behandeling

Na de anamnese en het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Deze wordt altijd in samenspraak met u gemaakt. Het behandelplan is meestal gericht op het leren toepassen van nieuwe houdings- en bewegingsgewoonten. Ondersteunend daarvoor zijn oefeningen, bijvoorbeeld om bepaalde spieren te versterken of juist te ontspannen of om de beweeglijkheid van gewrichten te veranderen. Dit zijn oefeningen die u thuis ook uit kunt voeren op een matje op de grond of op een kruk of stoel. Hiermee probeert de oefentherapeut weer meer balans in uw lichaam te creëren.
Het aantal afspraken dat nodig is is afhankelijk van uw aandoening, uw motivatie en andere factoren. Het uiteindelijke doel is dat u zelf weet hoe u met uw klachten om kunt gaan en hoe u deze kunt verminderen ook op langere termijn.

 

Afsluiting

In eerste instantie komt u 1 keer per 1 of 2 weken voor een behandeling naar de praktijk. Naar mate de doelen behaald worden en u zelf weet hoe u hiermee aan de slag kunt worden de afspraken meer verspreid gepland. Zodra u en de oefentherapeut van mening zijn dat het behandeldoel behaald is zal de behandeling worden afgesloten. Soms zal er nog een enkele afspraak op langere termijn gepland worden. De behandeling wordt geëvalueerd en daarvan zal een verslag gestuurd worden naar uw huisarts en/of verwijzend arts.