Terug naar Vergoeding

Verzekering

Zorg dat u goed verzekerd bent voor oefentherapie. Voor 1 februari 2016 moet u een zorgverzekering afgesloten hebben wanneer u besluit om over te stappen. Ook wanneer u uw aanvullende pakket wilt veranderen moet u dit tijdig regelen.

Het is aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars oefentherapie vergoeden. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, soms een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen. Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor oefentherapie onbeperkt worden vergoed wanneer deze medisch noodzakelijk zijn en aan deze voorwaarden voldoen. Vaak valt oefentherapie onder dezelfde noemer als fysiotherapie. Weer hierop alert. Lees nauwkeurig uw polis en/of de informatie op de site van uw zorgverzekeraar.

Op de zogenaamde chronische lijst kunt u zien welke aandoeningen voor chronische oefentherapie in aanmerking komen.

Ga voor meer informatie over uw verzekering in 2016 of om verzekeringen met elkaar te vergelijken naar de officiële site van de oefentherapie www.vvocm.nl.

Voor niet-verzekerde patiënten (geen of beperkte aanvullende verzekering) gelden de volgende prijzen voor 2016.

Heeft u vragen neem dan gerust contact op met één van onze therapeuten.