Terug naar Vergoeding

Directe toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2008 is de Directe Toegang Oefentherapie (DTO) van kracht en is een verwijsbrief van de huisarts of specialist niet meer noodzakelijk.
U kunt nu rechtstreeks een afspraak maken bij ons.
Na de aanmelding wordt u eerst zorgvuldig ’gescreend’. Deze screening zal uitwijzen of er indicatie is voor de oefentherapeut om u te behandelen.
Zodra dat duidelijk is, zal de oefentherapeut met u concrete afspraken maken over bijvoorbeeld, de start, de aard, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.
De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De oefentherapeut informeert daarom de huisarts, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.