Terug naar Oefentherapie

Kwaliteit

Kwaliteitsregister Paramedici

In onze praktijk willen we graag een goede kwaliteit van zorg leveren. Daarom zijn al de werkzame therapeuten ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici.

Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen paramedici die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Qualizorg

Onze praktijk maakt gebruik van Qualizorg. Dit is een klantervaringsonderzoek om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg. Door sommige verzekeraars wordt de oefentherapeut verplicht om dit inzichtelijk te maken. Hierdoor wordt uw email adres genoteerd, waarmee tijdens of na de behandeling u gevraagd kan worden om een geautomatiseerde vragenlijst in te vullen.
De oefentherapeuten in uw praktijk bepalen de kwaliteit van zorg. Maar hoe wordt die zorg door de patiënten ervaren? Zijn de klachten aan het bewegingsapparaat verminderd? Voelen ze zich door hun behandelaar serieus genomen? Was de praktijk goed bereikbaar? Wij willen onze patiënten laten spreken en hen vragen om uw praktijk te beoordelen.